واحد سازمانی
حجت الاسلام احمد حميدي
نام کارمند :حجت الاسلام احمد نام خانوادگی:حميدي
سمت سازمانی :معاون فرهنگي واجتماعي شماره تماس :
حجت الاسلام احمد حميدي