1394
 
 پیوندها
 
تاریخ : چهارشنبه 21 دي 1390     |     کد : 77

شهروند عزیز: با ورزش مسئولیت سلامت خود را بر عهده بگیرید.ورزش فرصتی برای تندرستی و فراگیری مهارتهای شهروندی است.

شهروند عزیز: با ورزش مسئولیت سلامت خود را بر عهده بگیرید.ورزش فرصتی برای تندرستی و فراگیری مهارتهای شهروندی است.

شهروند عزیز: راز پیشرفت یک شهر این است: احترام به شهر، اعتبار بخشیدن به شهروند و جلب مشارکت همگانی


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر