1394

 
 پیوندها
 
تاریخ : شنبه 27 فروردين 1390     |     کد : 42

تصاویر دیدنی از شهر زیبای تبریز

نمای سراسری از تبریز ،شهرک رشدیه، پل اتحاد ملی(پل کابلی)، فیروزه جهان اسلام مسجد کبود ،تبریزبهشت عدن، کندوان اولین سکونتگاه انسان، عمارت شهرداری تبریزاولین شهرداری کشور، نمای خانه امیر نظام- موزه قاجارتبریز نمونه کامل خانه های قدیمی، پارک ائل گلی،تبریز شهر کهن تاریخ ،تبریز شهر اولین هادانشگاه ربع رشیدی اولین دانشگاه بین المللی، ارک استوار، بازار زیبای تبریز،تفرجگاه کوه عینالی (عون بن علی تبریز)،قاری کورپوسی (پل قاری)،تله کابین کوه عینالی تبریزنمای سراسری از تبريز
شهرک رشديه
پل اتحاد ملی(پل کابلی)
تبریز، فيروزه جهان اسلام
مسجد كبود
تبريز بهشت عدن
كندوان اولين سكونتگاه انسان
عمارت شهرداری تبریز
اولین شهرداری کشور
نمای خانه امیر نظام ـ موزه قاجار
تبریز نمونه کامل خانه های قدیمی
پارک ائل گلیتبريز شهر كهن تاريخ
تبریز شهر اولین ها
دانشگاه ربع رشیدی ـ اولین دانشگاه بین المللیارک استوار

بازار زیبای تبریزتفرجگاه کوه عینالی (عون بن علی تبریز)قاری کورپوسی (پل قاری)تله کابین کوه عینالی تبریز


 
 اسلایدر