1394
 
 پیوندها
 
تاریخ : چهارشنبه 11 فروردين 1400     |     کد : 2648

گزارش تصویری

از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »

ویژه برنامه های دو روزه معاونت فرهنگی شهرداری تبریز به مناسبت نیمه شعبان برگزار شد.

گزارش تصویری


آلبوم تصاویراز اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »

از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »
از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »
از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »
از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »
از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »
از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »
از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »
از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »
از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »
از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »
از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »
از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »
از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »
از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »
از اتوبوس سیار «قافله منتظران» تا برنامه ویژه «کودکان مهدوی »
PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر