1394
 
 پیوندها
 
تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1399     |     کد : 2624

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﻰ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗﺒﺮﻳﺰ با موضوع اشعار استاد شهریار معرفی شدند

معاون فرهنگی واجتماعی شهردار تبریز گفت :جشنواره‌ی ملّی خوشنویسی نستعلیق با موضوع اشعار استاد شهریار فرصتی مغتنم را برای ارائه‌ی آثار نفیس خوشنویسان معاصر فراهم آورد.

حجت الاسلام والمسلمین احمد حمیدی  ضمن تقدیر وتشکر از استقبال هنرمندان خط شریف نستعلیق برای شرکت در جشنواره  ملی خط نستعلیق  تبریز با موضوع اشعار استاد شهریار گفت: پس از دریافت ۴۷۰ اثر از سراسر کشور بلافاصله کار داوری مقدماتی و انتخاب آثار برتر توسط هیات داوران به سرپرستی استاد محمدعلی فرزبود آغاز گردید و پس از انجام کارهای فشرده منطبق بر معیارهایی که هیات داوران برجسته این جشنواره مد نظر داشتند، تعداد ۲۰۰ اثر به مرحله نهایی این جشنواره راه یافتند.
وی افزود: توسط هیئت داوری در مرحله نهایی انتخاب آثار برتر این جشنواره از  میان ۲00 اثر راه یافته به مرحله نهائی ، 32اثر منتخب معرفی  شدند .
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی‌،جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز با موضوع اشعار استاد شهریار را از برنامه های جانبی کنگره بین المللی "شعر و ادب ایران؛ بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار" عنوان کرد.
معاون‌فرهنگی واجتماعی شهردار تبریز، بسترسازی برای به کار گیری متون ادبی در تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری در راستای ارج نهادن به مقام شامخ مبدع خط نستعلیق استاد  میرعلی تبریزی و پاسداشت مقام استاد شهریارو آشنایی نسل جوان با گنجینه های ارزشمند و مفاخر هنری و معرفی و بسط فرهنگ وادب آذربایجان را  از مهمترین  اهداف برگزاری جشنواره ملی  خط نستعلیق تا زمان‌برگزاری کنگره بین المللی" شعر و ادب ایران؛ بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار" اعلام کرد.
  حجت الاسلام و المسلمین احمد حمیدی با اشاره به اینکه  تبریز خاستگاه خط نستعلیق است ،اشاعه و ترویج هنر خوشنویسی و فرهنگ اسلامی ،گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری، ایجاد انگیزه و رقابت سازنده بین هنرمندان،ارج گذاری به مفاخر و هنرمندان و شناسایی و معرفی استعدادهای هنری در عرصه خط  نستعلیق را ازدیگر  اهداف جشنواره  عنوان کرد.
طبق اعلام دبیرخانه این جشنواره، اسامی ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﻰ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗﺒﺮﻳﺰ با موضوع اشعار استاد شهریار به شرح زیر معرفی شدند.
اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪى
ﻧﻴﻤﺎ اﻟﻴﻜﺎﻳﻲ
ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺟﻌﻔﺮى
ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻛﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎز
یادگار خیام
ﻋﻠﻲ ﺧﻴﺮى
ﭘﻴﻤﺎن ﺳﺎدات ﻧﮋاد
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻄﻠﺒﻲ
هنرمندانی که شایسته تجلیل شناخته شدند
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﻬﺒﺎزى
ازﻫﺎر ﺷﺮﻛﺎ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻣﻲ
ﺷﻬﻨﺎز ﻣﻠﻜﻲ
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺷﺮﻳﻔﻲ
ﻋﺴﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪى ﺗﺒﺎر
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﮋاد
ﺷﻬﺮام روﺣﻲ
ﺷﻬﺮام ﻓﺮﺷﺒﺎف
هنرمندانی که شایسته تقدیر شناخته شدند
زﻫﺮه رﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎداﺗﻲ
ﻟﻴﻼ ﻣﻮﺳﻮى
زﻫﺮا وﺛﻮﻗﻴﺎن
ﺗﻴﻤﻮر ﺧﺪاﺑﺨﺶ
اﻛﺒﺮ ﻣﺸﺘﺎق ﭘﻮر
ﺳﻴﺪ رﺳﻮل آﻗﺎﻣﻴﺮى
اﺣﻤﺪ ﻋﺮب
ﻣﻬﺪى ﻏﻔﻮرى ﻛﺴﺒﻲ
ﻣﻬﺪى ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺻﻔﺮ ﮔﺎﻟﺸﻲ
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻃﺒﺴﻲ
ﺳﻮﻟﻤﺎز ﺿﻴﺎء
ﺑﻬﺎران عسگری


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر