1394
 
 پیوندها
 
تاریخ : پنجشنبه 5 ارديبهشت 1392     |     کد : 247

خانه نیکدل

در راستای حفظ و احیای آثار تاریخی و قدیمی تبریز و نیز در ادامه تملك و خرید خانه‌های قدیمی و درخواست و پی‌گیری‌های اساتید دانشگاه، اهالی فرهنگ و هنر، فرهیختگان و فرهنگیان شهروندان تبریزی، شهرداری موضوع خرید و تملك خانه نیكدل را در دستور كار خود قرار داد

خانه نیکدل  

 در راستای حفظ و احیای آثار تاریخی و قدیمی تبریز و نیز در ادامه تملك و خرید خانه‌های قدیمی و درخواست و پی‌گیری‌های اساتید دانشگاه، اهالی فرهنگ و هنر، فرهیختگان و فرهنگیان شهروندان تبریزی، شهرداری موضوع خرید و تملك خانه نیكدل را در دستور كار خود قرار داد و با تقدیم لایحه مربوط به این اقدام به شورای اسلامی شهر در راستای تسریع این امــــر گامبرداشت.  موضوع خرید خانه نیكدل به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و وارد مرحله اجرایی شد .پس از انجام مراحـل تملك و تحویل این خانه تاریخـــــــی توسط شهــــرداری منطقه 8 مرمت بخش‌های میراثی و تاریخی نیز در دستور کار اجرایی قرار دارد.
خانه نیكدل كه از جمله بناهای شاخص معماری ایرانی اسلامی تبریز به شمار می‌رود با مساحتی به وسعت یک هزار و 500 مترمربع عرصه و 500 متر مربع اعیانــی شش دانگ، یك باب خانه وكلیه حقوق متصوره از خانواده مرحوم نیكدل خریداری شده و برای تملك و خرید این خانه بیش از 40 میلیارد ریال از سوی شهرداری منطقه هزینه گردید.

خانه نیکدل مربوط به دوره قاجار بوده و در تاریخ 14 مرداد 1382 با شماره‌ 9470 به ثبت ملی رسیده است. ‌‌این خانه شامل دو حیاط اندرونی و بیرونی است که حیاط اندرونی در ضـلع جنوبی حیاط بیرونی در ضلع شمالی بنا قرار دارد. خانه در دو طبقه ساخته شده و شامل تالار بزرگ مستطیل‌شکل در مرکز بنا و دو راهرو و دو اتاق جانبی (گوشواره) در ضلع شرقی تالار است و ایوانی ستون‌دار در ضلع جنوبی بر ارسی‌های زیبای خانه سایه انداخته است.
از حیاط بیرونی توسط دو رشته راه پله 13 تایی وارد راهروهای جانبی و بنا می‌توان شد. ضلع شرقی حیاط اندرونی شامل یک طنبی کوچک و چهـــــار اتاق می باشد. ارتباط حیـــاط اندرونی  بیرونی از زیر راهروری غربی ساختمان اصلی است. دسترسی به حیاط بیرونی از یک هشتی ورودی در ضلع شمالی بنا می باشد. این حیاط بزرگ‌تر و شامل دو حوض سنگی است.زیرزمین شامل حوضخانه و دو راهرو در طرفین،فضای مرکزی و دو اتاق جانبی در طرفین این راهرو و یک اتاق در ضلع شرقـــی بنا است و هم چنیــــن بنا شامل اتاق های گوشـــواره در بالاي راهرو های جانبی طبقه همکف می باشد و این مکان به دلیل استفاده از ارتفاع رفیع طنبی صورت گرفته است.
تازئینات به کار رفته در این ساختمان نیز شامل سقف و حوضخانه دارای کادر بندی بسیار زیبا و گچبری های آیینه کاری شده بوده و این خانه جزء معدود خانـــــه هایی است که در تزئینات آناز آیینه کاری استفاده شده است.
سرستون های زیبای گچی، ارسی های نمای جنوبی بنا و آجر کاری نما و هره های دیوار را شامل می شود. تغییرات خاصی در خانه صــورت نگرفتــــه است اما ضلع غــــربی بنا در عقب کشیخیابان مقصودیه از بین رفته است و این عمل باعث شده تقارن بنا به هم بخورد.


 

 


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر