1394
 
 پیوندها
 
تاریخ : سه شنبه 18 آبان 1389     |     کد : 10

شهروند عزیز: با ورزش مسئولیت سلامت خود را بر عهده بگیرید.استفاده از دوچرخه درشهر، مؤثر در کاهش حمل و نقل شهری است.
وجود شهری زیبا ،  مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است. با استفاده صحیح و اصولی اموال عمومی در شهر، را پاس داریم.
اخلاق نیکو ، بهترین و عالی ترین میراث برای فرزندانمان است.
تخریب اموال عمومی ، اسراف در حق اجتماع است، پدیده وندالیسم به حقوق جامعه زیان می رساند.
 وجدان، خدای حاضر در انسان است.
احساس مسئولیت نسبت به رفاه عمومی ، عامل ارتقاء فرهنگ عمومی است.
استفاده درست از اموال عمومی، خاستگاه پایداری و توازن قوانین و حقوق شهروندی است.
خود سازی، پله صعود به درگاه تقرب الهی است.
امیدت را از دیگران قطع نما تا آسوده و آزاد زندگی کنی. (حضرت علی علیه السلام)
کسی که دارای عزم راسخ است، جهان را مطابق میل خویش تغییر می دهد.
زيبايي برون نشانه اي از زيبايي درون است.
شهر ، نمايشگاه افكار شهروندان است.
شهر خوب ، تجلي گاه رفتار شهروندان است.
محيط زيست ميراث پدرانمان نيست بلكه امانت فرزندانمان است.
هويت اصلي هر شهر رفتار و كردار شهروندان آن است .
شهر بدون شهروند و شهرداري بدون مشاركت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت.
موفقيت هر شهرداري لازمه ی  مشاركت شهروندان است.
شهرداري شهر را زیبا مي سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه مي دارند.
پرسنل خدوم شهرداري ، شهر را تميز مي‌كنند و شهروندان فهيم آن را پاكيزه نگه مي‌دارند.
شهرمان را به نمایشگاه رفتار خوب و کردار نیک تبدیل کنیم .
شهروند خوب ،  شهرزیبا  می خواهد و شهر زیبا ، شهروند خوب
شهرنمایشگاه افکار  و فروشگاه رفتار شهروندان است .
اجرای قوانین مهتراز وضع آنها است .
برای آنکه از بندگی دیگران آزاد باشیم همه باید بنده ی  قانون باشیم .
احترام به قانون احترام به خود است .
چنان رفتار کنیم که آزادی ، حریت و اخلاق وام دار رفتارمان باشد .
با رعایت حقوق شهروندی نظم و انضباط اجتماعی بر جامعه حاکم خواهد شد .
اولین شرط رعا یت حقوق شهروندی رعایت قوانین حاکم بر جامعه است .
رعایت نظم و نظام اجتماعی نشانه ای از حقوق شهروندی است .
احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی است .
احترام به حقوق شهروندی، احترام به خویش است .
نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است .
پرداخت عوارض مساوی با پویایي  شهر است .
با پرداخت به موقع عوارض در آبادی شهرمان سهیم باشیم .

 PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر