1394
 
 پیوندها
 
 معرفی معاونت
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

فرهنگ زیربنای رشد ملتها و کتابخوانی ستون اصلی خیمه فرهنگ است

فرهنگ زیربنای رشد ملتها و کتابخوانی ستون اصلی خیمه فرهنگ است شهردار منطقه ۵ تبریز، کتابخوانی و توجه به کتاب، مطالعه و دانسته های مکتوب را ستون خیمه افراشته فرهنگ معرفی کرد.
يکشنبه 4 خرداد 1399

معاونت در یک نگاه

معاونت در یک نگاه امروزه برنامه ریزی فرهنگی و سرمایه گذاری در بخش اجتماعی و فرهنگی در جامعه نقش بسیار مهم تری در مقایسه با سرمایه عمرانی و اجرایی در شهرها ایفا می کند و ثابت شده است که در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب تقلیل هزینه های اجرایی و عمرانی نیز می شود.
شنبه 8 آبان 1389
 
 اسلایدر