1394
 
 پیوندها
 
 پیام
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

شهروند عزیز: با ورزش مسئولیت سلامت خود را بر عهده بگیرید.ورزش فرصتی برای تندرستی و فراگیری مهارتهای شهروندی است.

شهروند عزیز: با ورزش مسئولیت سلامت خود را بر عهده بگیرید.ورزش فرصتی برای تندرستی و فراگیری مهارتهای شهروندی است. شهروند عزیز: با ورزش مسئولیت سلامت خود را بر عهده بگیرید.ورزش فرصتی برای تندرستی و فراگیری مهارتهای شهروندی است.
چهارشنبه 21 دي 1390

پیام

پیام نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است
چهارشنبه 8 دي 1389

پیام

پیام استفاده از دوچرخه درشهر، مؤثر در کاهش حمل و نقل شهری است
چهارشنبه 8 دي 1389

پیام

پیام پرسنل خدوم شهرداري ، شهر را تميز مي‌كنند و شهروندان فهيم آن را پاكيزه نگه مي‌دارند
چهارشنبه 8 دي 1389

پیام5

پیام5 موفقيت هر شهرداري لازمه ی مشاركت شهروندان است
چهارشنبه 8 دي 1389

پیام

پیام احساس مسئولیت نسبت به رفاه عمومی ، عامل ارتقاء فرهنگ عمومی است
چهارشنبه 8 دي 1389

شهروند عزیز: با ورزش مسئولیت سلامت خود را بر عهده بگیرید.

شهروند عزیز: با ورزش مسئولیت سلامت خود را بر عهده بگیرید. شهروند عزیز: با ورزش مسئولیت سلامت خود را بر عهده بگیرید.
سه شنبه 18 آبان 1389
 
 اسلایدر