پیوندها
 
تاریخ : يکشنبه 21 خرداد 1391     |     کد : 137

سرآغاز

سرآغاز                                                                                                              
نخستین سالهای قرن بیست‌و‌یکم با تحولاتی شگرف در زندگی اجتماعات بشری همراه بوده است‌. این تحولات بر تمامی ابعاد اقتصادی‌، فرهنگی‌، اجتماعی و‌... زندگی جوامع بشری سایه افکنده و آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است‌. بی‌شک بازتاب این تحولات در جلوه‌های فضایی و کالبدی شهرها بیشتر متجلی بوده است‌. مسلماً از آنجائیکه شهر انعکاس و تصویری از مجموعه عوامل اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، فرهنگی‌، تکنولوژیکی‌ و‌... یک جامعه است‌، تغییرات بافت شهری نیز به تبعیت از مجموعه عوامل و مکانیزم‌های تأثیر‌گذار شکل خواهد گرفت‌. چه‌بسا این تغییرات در جهت بهبود زندگی انسانی صورت گیرد و یا بالعکس‌. به هر تقدیر‌، تغییر و تحولات کالبدی شهرها در طول زمان و دوره‌های مختلف اجتناب‌ناپذیر است‌. هر‌چند نوسازی فضاهای شهری‌، سیمای جدیدی بر فضای کالبدی شهر می‌بخشد ولی در مواردی تعادل و پیوستگی نسبی فضای کالبدی آن را در‌هم‌ می‌شکند‌، اما از آنجائیکه نیازهای انسانی نیز در حال تغییر و تحول هستند بنابراین لازم می‌نماید تا شهرها نیز جهت تطبیق با نیازهای ساکنین خود‌، گام در عرصه تغییر و تحول بنهند‌.  
شهر تبريز يكي از شهرهاي تاريخي كشور است كه پيشينه آن به دوران قبل از اسلام باز‌مي‌گردد و در بسياري از دوره‌هاي تاريخي از آن به عنوان يكي از شهرهاي مهم كشور ياد مي‌شود‌. اين شهر طي دوره‌هاي مختلف به عنوان پايتخت كشور ايفاي نقش كرده و در دوره قاجار نيز دومين مركز مهم حكومتي كشور به شمار مي‌رفت و موقعيت و اهميت بازرگاني آن در بسياري از دوره‌هاي تاريخي‌، بر اهميت نقش اين شهر در كشور مي‌افزايد‌. پيشينه تاريخي و تلاش مستمر ساكنان شهر در طول تاريخ موجب پيدايش گونه‌هايي از فضاهاي معماري و عناصر شهري در اين شهر شده است كه متاسفانه اكنون جز آثاري چند از آنها بر جاي نيست‌. عوامل متعددي از جمله زلزله‌هاي پياپي‌، سيل‌هاي ويرانگر‌، جنگ‌هاي متعدد و نيز تغيير سلسله‌هاي حكومتي منجر‌به تغيير شكل و يا حذف بسياري از عناصر شهري از چهره شهر شده‌اند‌. بخش‌هايي از بافت قديم شهر تا دهه‌هاي نخستين قرن حاضر كمابيش برجاي بود اما دگرگوني‌هايي كه از ابتداي اين قرن در زندگي شهري پديد آمد‌، فضاي كالبدي شهر را به شدت تحت تأثير قرار داد‌. بنابراين مطالعه هويت تاريخي شهر امري ضروري مي نمايد زيرا بر اين باوريم كه بدون شناخت و آگاهي نسبت به گذشته‌، تاريخ‌، فرهنگ‌، آداب و رسوم و آيين‌هاي نياكانمان به بينشي قوي و انديشه‌اي روشن نسبت به ويژگي‌هاي قومي‌، بومي و محلي خود دست نخواهيم يافت.ادامه دارد....

تهيه و تنظيم : حميده ميري  خسروشاهي
                                                                                                                       ‌.


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر