پیوندها
 
تاریخ : شنبه 8 آبان 1389     |     کد : 4

معاونت در یک نگاه

امروزه برنامه ریزی فرهنگی و سرمایه گذاری در بخش اجتماعی و فرهنگی در جامعه نقش بسیار مهم تری در مقایسه با سرمایه عمرانی و اجرایی در شهرها ایفا می کند و ثابت شده است که در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب تقلیل هزینه های اجرایی و عمرانی نیز می شود.

معاونت در یک نگاه

امروزه برنامه ریزی فرهنگی و سرمایه گذاری در بخش اجتماعی و فرهنگی در جامعه نقش بسیار مهم تری در مقایسه با سرمایه عمرانی و اجرایی در شهرها ایفا می کند و ثابت شده است که در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب تقلیل هزینه های اجرایی و عمرانی نیز می شود.
در همین راستا بر اساس ماده55 قانون شهرداری ها برنامه ریزی و سرمایه گذاری در حوزه مسایل اجتماعی، فرهنگی و هنری از جمله وظایف ذاتی شهرداری هاشمرده شده است و بنابراین، معاونت اجتماعی، فرهنگی و هنری شهرداری کلانشهر تبریزدر تاریخ 5اسفند سال 86 باتصویب شورای اسلامی شهر تبریز و اهتمام شهردار تبریزآقای مهندس نوین تشکیل شد.
از جمله از اهداف این معاونت، تقویت ابعاد فرهنگی فعالیتهای جاری شهرداری، تلاش در تغییر نگرش سنتی در اداره امور شهری وهمکاری و تعامل با دیگرمسئولین اجتماعی،فرهنگی وهنری شهر برای رسیدن به اهداف فرهنگی و اجتماعی است.

 اهداف و وظايف معاونت اجتماعي و فرهنگي

يکي از رسالتهاي تشکيل حوزه معاونت اجتماعي و فرهنگي تغيير نگرش مديريت شهري نسبت به شهر و شهروند است. در اين نگرش شهر تنها يک کالبد فيزيکي شامل خيابان، ساختمان، پارک ، پل و غيره  نيست بلکه شهر يک موجود زنده و پوياست که فرهنگ، روح آن به شمار مي آيد. از سوي ديگر پيچيده شدن مناسبات شهر و شهروندان، ضرورت ارتقاء فرهنگ شهرنشيني را بيش از پيش آشکار مي نمايد. لذا حضور شهرداري ها در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي جزء لاينفک وظايف آنها تلقي مي گردد.
 


رئوس اهداف و وظايف معاونت اجتماعي و فرهنگي عبارتند از:

-    افزايش نگرش مثبت شهروند نسبت به فعاليت هاي شهرداري
-    تقويت فرهنگ شهروندي با افزايش همبستگي مردم در محلات با احساس تعلق مردم به شهر
-    حفظ وتوسعه عناصر و نمادهاي هويت بخش بومي، ملي و اسلامي در سيماي شهر
-    جلب مشارکت مردم، سازمان ها، نهادها و تشکل هاي غير دولتي و واگذاري هر چه بيشتر فعاليت هاي اجرايي به آنان
-    ارتقاء ورزش همگاني و غني سازي اوقات فراغت
-    زمينه سازي و تدوين طرح بهبود فرهنگ سازماني در شهرداري
-    تقويت ارتباطات و نظام اطلاع رساني شهري
-    بهبود زير ساخت هاي توسعه ي فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي
-    کاهش آثار ناهنجاريهاي شهري
-    ارتقاء آگاهي‌ها، خواسته‌ها و توانمندي‌هاي شهروندان در راستاي زندگي سالم و حيات اجتماعي مطلوب با تاثير در ابعاد بينش، منش و رفتار جامعه
-    ارائه خدمات آموزشي به شهروندان از طريق آموزش‌هاي غيرحضوري، حضوري و مجازي
-    ايجاد توسعه و بهره‌وري لازم از طريق برنامه‌ريزي آموزشي، تدوين محتوا و متون و طراحي و توليد محصولات مرتبط
-    ارائه آموزش‌هاي شهروندي در موضوعات روابط و مناسبات اجتماعي، حقوقي و تكاليف شهروندي، مهارت‌هاي زندگي، نظم و انضباط اجتماعي، بهداشت و محيط زيست و...
-    توسعه فرهنگ مشاركت‌‌هاي اجتماعي به منظور توسعه پايدار شهري
-    توانمندسازي اقشار جامعه از طريق فعال‌سازي ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي مردمي
-    شناسايي، سازماندهي و حمايت از تشكل‌هاي مردمي و غيردولتي
-    ايجاد هماهنگي با نهادها، سازمان‌ها و مراكز دولتي در راستاي بهبود زندگي مردم
-    جلب مشاركت اقشار مختلف جامعه مانند فرهيختگان و نخبگان زنان و خانواده، جوانان، نوجوانان و كودكان به منظور ارائه آموزش‌هاي شهروندي و مددسازي به مديريت شهري
-    جلب مشاركت موسسات خيريه‌، مساجد و هيأت¬هاي مذهبي در راستاي تامين معنويت شهروندان و اهداف مديريت شهري
-    شناسايي، جلب حمايت‌هاي فكري، تبادل اطلاعات، حوزه‌بندي، دخالت در تصميم‌ سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها و مشاركت در سطوح مختلف اجرايي جامعه در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، امنيتي، دفاعي، محيط زيست و اقتصادي
-    جلب مشاركت درون سازماني در راستاي تأمين اهداف مديريت شهري
-    انجام ساير وظايف مرتبط با فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي مطابق قانون
-    انجام و نظارت بر اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر در ارتباط با مسائل فرهنگي، اجتماعي و هنري 
 


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر