پیوندها
 
تاریخ : چهارشنبه 20 بهمن 1389     |     کد : 15

آیین نامه هویتی شهرها

فرهنگ وتمدن غنی ایران اسلامی در برهه های مختلف تاریخی پدیدآور رویدادها وحماسه های بزرگ و کوچک و نیز خاستگاه عناصر فرهنگی فراوانی بوده که سهم عظیم و انکارناپذیری در پیشرفت وتعالی جامعه بشری ایفا کرده است

مصوبه»
آیین نامه عناوین هویتی شهرها

مقدمه: فرهنگ وتمدن غنی ایران اسلامی در برهه های مختلف تاریخی پدیدآور رویدادها وحماسه های بزرگ و کوچک و نیز خاستگاه عناصر فرهنگی فراوانی بوده که سهم عظیم و انکارناپذیری در پیشرفت وتعالی جامعه بشری ایفا کرده است؛ به طوری که امروزه این هویت دارای شاخص ها و وجوه ممتازی است که آن را ازدیگر فرهنگ  ها و تمدن ها متمایز ساخته و به آن ویژگی منحصر به فردی به ویژه در جهت زمینه سازی انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) داده است که آن را از دیگر فرهنگ ها و تمدن ها متمایز می  سازد.
واقعیت آن است که علیرغم تنوع اقلیمی، فرهنگی، قومی، زبانی و با گستردگی وسعت، اقوام و فرهنگ های موجود در این سرزمین به فراخور نقش و جایگاه خود عامل تحکیم هویت اسلامی- ایرانی و تداوم دهنده حرکت رو به تعالی کشور می باشند.
با عنایت به سابقه درخشان فرهنگی- تمدن ایران اسلامی، در جهت تحقق اهدافی همچون رشد و تعالی فرهنگی، ارتقای هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخشی در جهان اسلام، تحقق جامعه اخلاقی و نواندیشی بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری که همگی در سایه اهداف سند هویت ملی ایرانیان و در راستای سند چشم انداز است؛ آیین نامه عناوین هویتی شهر ها در جلسه 537 مورخ 27/7/1389 شورای فرهنگ عمومی به تصویب می رسد.(7)

مصوبه»
ماده یک- اهداف و ضرورت ها:
الف- شناساندن و معرفی عناصر و اجزای فرهنگ های قومی، بومی و منطقه ای.
ب- ایجاد انگیزه برای گسترش فعالیت های فرهنگی در مناطق مختلف کشور در جهت ارتقا و رشد متوازن شاخص ها و عناصر فرهنگ عمومی و تحکیم هویت دینی- ملی و همبستگی اجتماعی.
ج- تمرکزبخشی و ساماندهی فعالیتها و برنامه های مربوط به عناوین فرهنگی اختیار شده.
د- زمینه سازی اصلاح یا ارتقا فرهنگی شهر یا منطقه موردنظر در ابعاد یا اجزا خاص فرهنگی متناسب با عنوان مد نظر.
ه- الگودهی و استفاده از ظرفیت های هویت فراملی و هویت بخشی به قومیت ها و فرهنگ های کشور های همسایه که دارای سوابق مشترک فرهنگی و نیروهای بالقوه مبارزه با نظام سلطه بین المللی هستند به خصوص عطف توجه همسایگان شهرهای مرزی کشور نسبت به اجزاء و ابعاد انقلاب لسلامی.(7)

مصوبه»
ماده2- شاخصها و معیارها:
شاخص ها و معیارهایی که در مجموع یا به تنهایی می بایست با توجه به سوابق و وضع موجود فرهنگی شهرها در عنوان گذاری مد نظر قرار گیرد عبارتست از:
الف- وجود شخصیت ها و مفاخر برجسته در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
ب- وقوع جریان ها و حرکت های مهم تاثیرگذار فرهنگی ، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی.
ج- وجود آثار، بناهای تاریخی، جاذبه های طبیعی و زیست محیطی قابل توجه.
د- موقعیت و اهمیت سوق الجیشی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهت برقراری ارتباط با دیگر فرهنگ ها و تمدن ها.
ه- انجام برنامه ها و فعالیتهای چشمگیر در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی.
و- بهره مندی از امکانات و مقدورات ممتاز و فابل توجه در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی متناسب با عنوان مورد نظر.
ز- توصیف ها و عناوین به کار رفته در کلام امام و رهبری
ح- ویژگی شهر یا منطقه نسبت به دفاع مقدس تا به امروز.
ط- ویژگی شهر نسبت به سیر حرکت انقلاب اسلامی تا به امروز.
ی- وجود توانمندی ها و قابلیت ها و ظرفیت های هنری و فرهنگی(7)

مصوبه»
ماده 3- پیشنهاد عنوان گذاری می بایست همراه با پیوست فرهنگی ارائه گردد که بیانگر دلیل انتخاب عنوان شهر و پیامد آن، برنامه ها و فعالیتهای قابل اجرا (با شرح تفکیکی وظایف دستگاه های مربوطه) با در نظر گرفتن امکانات، مقدورات و دارای چشم اندازی از آثار و نتایج مورد نظر باشد.(7)

مصوبه»
فرم پیوست فرهنگی متناسب با حوزه های مختلف توسط دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی تهیه و ضمیمه این مصوبه می شود.(8)

مصوبه»
ماده4- نحوه عنوان گذاری شهر:
درخواست شهر متقاضی برای اختصاص هر عنوان خاص به آن شهر می بایست از طریق شورای فرهنگ عمومی آن شهر بر اساس شاخص ها و معیارهای تعیین شده و به همراه پیوست فرهنگی آن در شورای فرهنگ عمومی کشور برای تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد بود.
تبصره1- ابلاغ نام گذاری ونظارت بر آن به عهده دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خواهد بود.
تبصره2- شورای فرهنگ عمومی استان و دبیر خانه آن با تشکیل کارگروههایی متشکل از دستگاههای فرهنگی و اجرایی، برنامه ها و امور اجرایی مربوطه را پیگیری می کند.
تبصره 3- کلیه پیشنهادهای رسیده درباره عنوان گذاری هویتی شهرها به دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی استان و مطرح شده در این شوراها اعم از پذیرفته شده و پذیرفته نشده  با ذکر دلایل به شورای فرهنگ عمومی کشور اعلام خواهدشد.(7 )

مصوبه»
ماده5- ویژگی های نام انتخابی :
الف- نام انتخابی به شکل جمله، طولانی و تکراری نباشد.
ب- از عناوینی همچون پایتخت استفاده نشود.

مصوبه»
ماده7 - مدت زمان انتخاب:
عنوان نامگذاری ابتدا برای یک دوره زمانی پنج ساله مصوب خواهد شد با ارزیابی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در عملکرد شورای فرهنگ عمومی شهرستان مذکور، امکان استمرار آن وجود دارد.
ماده 8- دستورالعمل اجرایی و فرم پیوست فرهنگی پس از تصویب این آیین نامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط شورای فرهنگ عمومی تهیه خواهد شد.
ماده9 – این آیین نامه در 9 ماده و3 تبصره در جلسه صره در جلسه 537 مورخ 1389/7/27شورای فرهنگ عمومی تصویب شد.(7 )


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر